20-ти годишен интензивен преглед на кардиологията в клиниката в Кливланд 2019 | Медицински видео курсове.

Cleveland Clinic 20th Annual Intensive Review of Cardiology 2019

Редовна цена
$ 40.00
Продажна цена
$ 40.00
Редовна цена
Продадено
Единична цена
за 

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КУРСА ПРЕЗ ЖИВОТНА ВРЪЗКА ЗА СВАЛЯНЕ (БЪРЗА СКОРОСТ) СЛЕД ПЛАЩАНЕ

 Клиника Кливланд, 20-и годишен интензивен преглед на кардиологията 2019

Теми и лектори:

 

 • Въведение

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Функционална митрална регургитация: Уроци, научени от клипа Mitra

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Откриване на зебрите: Редки, но класически ехо констатации

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Аортни аневризми - насоки за диагностика и управление

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Време на интервенция при вродени сърдечни заболявания

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Управление на инфекциозен ендокардит: Кога използвам лекарства и кога имам нужда от стомана

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Полезност на PET и количествено определяне на потока в CAD

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Дисфункция на протезния клапан

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Кога и как трябва да се оцени трикуспидалната регургитация?

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Ограничение и ограничение - Експертен подход

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Дегенеративна митрална регургитация - диагностика и управление

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Аортна стеноза - Диагностика и лечение: От безсимптомно до ниско градиентно AS

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Проследяване на пациенти с тетралогия на Fallot

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • HOCM - Индикации за хирургия и стратификация на риска при внезапна сърдечна смърт

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Интересни ехокардиограми

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Интересни ангиограми

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Бифуркационно стентиране: предизвикателства и решения

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Аортна регургитация: Количествено определяне и време на операцията

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Използване на Echo за оценка на хемодинамиката

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Хронични интервенции за пълна оклузия - кога, защо, как

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Актуализация на хемодинамичното наблюдение

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Управление на рефрактерна хипертония

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Фибромускулна дисплазия - прозрения в диагностиката и управлението

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Диагностика и лечение на индуцирана от хепарин тромцитопения

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Роля на екипа на PERT в клиничната практика

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Роля на микробиома в атеросклерозата: насочване към нов път

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Актуализация на сърдечната амилоидоза: От пейка до леглото

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Актуализация на белодробната хипертония

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Роля на сърдечния ЯМР в съвременната клинична практика

Дата на презентацията: 8/20/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Imaging

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Какво определя напредналата сърдечна недостатъчност и кога трябва да насоча пациента си към специализиран център?

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Сърдечна недостатъчност с актуализация на намалената фракция на изтласкване

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Лечение на повтарящ се перикардит: Открихме ли магическата отвара?

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Краен етап Сърдечна недостатъчност - Устройство за асистиране на лявата камера или трансплантация на сърце?

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Роля на Lp (а) в CAD: Това нова цел ли е?

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност, цели на грижите и научени уроци

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, това, което знаем през 2019 г.

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Роля на тропонин с висока чувствителност при вземане на клинични решения

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Коронарни образи и функционална оценка в лаборатория за катетеризация

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Долен крайник PAD - Текущо състояние и противоречия през 2019 г.

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Интересни случаи в CICU: Не съм го виждал досега!

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Експертен подход към суправентрикуларна тахикардия

Дата на презентацията: 8/18/2019 7:50:00 AM Заглавие на сесията: Надкамерни аритмии

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Актуализации за аблация при камерна тахикардия

Дата на презентацията: 8/18/2019 10:30:00 AM Заглавие на сесията: Широка сложна тахикардия

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • PVC и вентрикуларна тахикардия: оценка и клинично управление

Дата на презентацията: 8/18/2019 10:30:00 AM Заглавие на сесията: Широка сложна тахикардия

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Систематичен диагностичен подход към широки сложни тахикардии

Дата на презентацията: 8/18/2019 10:30:00 AM Заглавие на сесията: Широка сложна тахикардия

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Подход, основан на казуса за управление на предсърдно мъждене

Дата на презентацията: 8/18/2019 8:50:00 AM Заглавие на сесията: Предсърдно мъждене

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Камерно предварително възбуждане / WPW: систематичен подход

Дата на презентацията: 8/18/2019 7:50:00 AM Заглавие на сесията: Надкамерни аритмии

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Въведение

Дата на презентацията: 8/18/2019 7:50:00 AM Заглавие на сесията: Надкамерни аритмии

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Отпаднах: Какво сега? Подход, основан на казус

Дата на презентацията: 8/18/2019 12:45:00 PM Заглавие на сесията: Синкоп и POTS: Общ преглед и перспективи Генетична аритмия

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Коронарни интервенции, които ме държаха буден през нощта

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Клинични перли при сърдечна недостатъчност: подход, основан на казус

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Предизвикателни случаи при дислипидемия

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Полезност на ядрената кардиология в съвременната практика: Клинични винетки

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Вземане на решения при ендокардит

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Структурна намеса: Случаи, които подчертават анатомичните предизвикателства и новите решения

Дата на презентацията: 8/17/2019 11:50:00 AM Заглавие на сесията: Учене от експерти: Програма, базирана на казуси, насочена към предизвикателни клинични проблеми

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Синкоп и POTS: Общ преглед и перспективи

Дата на презентацията: 8/18/2019 12:45:00 PM Заглавие на сесията: Синкоп и POTS: Общ преглед и перспективи Генетична аритмия

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Синдроми на генетична аритмия и каналопатии

Дата на презентацията: 8/18/2019 12:45:00 PM Заглавие на сесията: Синкоп и POTS: Общ преглед и перспективи Генетична аритмия

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Перспектива за перкутанна митрална и трикуспидална интервенция

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Базирано на доказателства управление на нестабилна ангина и NSTEMI

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Разширяващи се показания за TAVR

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Остро управление на пациентите, представящи сърдечен арест

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Мултимодални изображения за CAD - CTA, CT-FFR, Ca Score и др

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Дългосрочни резултати и управление на пациенти с DES

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Управление на STEMI: Състояние на техниката

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Обучение с експертите: Практически преглед на ЕКГ

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Поддържан PCI - кога е посочен и как да го направя.

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Антитромбоцитни и антитромботични средства - Какво трябва да знаете през 2020 г.

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Внезапна сърдечна смърт и дефибрилатори: Практически подход

Дата на презентацията: 8/18/2019 12:45:00 PM Заглавие на сесията: Синкоп и POTS: Общ преглед и перспективи Генетична аритмия

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Полезност на затварянето на PFO и запушването на LAA при предотвратяване на инсулт

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • TAVR - Пътуването до нисък риск

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Кардиогенен шок: Можем ли да подобрим текущите резултати?

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • CABG или PCI или медицинска терапия при стабилна стенокардия

Дата на презентацията: 8 г. 19:2019:7 ч. Заглавие на сесията: Интервенционална кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Годината в сърдечната електрофизиология: върхови постижения и нови граници

Дата на презентацията: 8/18/2019 4:35:00 PM Заглавие на сесията: Съвременна актуализация

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Сърдечна ресинхронизация и неговото свързване

Дата на презентацията: 8/18/2019 3:20:00 PM Заглавие на сесията: Сърдечен ритъм, ресинхронизация и управление на олово

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Пейсмейкъри: От основи до разширени функции и мониторинг

Дата на презентацията: 8/18/2019 3:20:00 PM Заглавие на сесията: Сърдечен ритъм, ресинхронизация и управление на олово

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Експертна актуализация за управление на олово и инфекция на устройства: извличане и еволюиращи концепции

Дата на презентацията: 8/18/2019 3:20:00 PM Заглавие на сесията: Сърдечен ритъм, ресинхронизация и управление на олово

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

 • Стрес-индуцирана кардиомиопатия: решения за разбито сърце

Дата на презентацията: 8/21/2019 8:00:00 AM Заглавие на сесията: Сърдечна недостатъчност и клинична кардиология

Източник: Презентации | Публикувано: 11 ноември 2019 г. - 9:14 ч

Sale

Не се предлага

Продадено